Interpellation/fråga

Interpellation om handlingsplan mot våldsbejakande extremism