Interpellation/fråga

Interpellation om elever som försvinner eller gifts bort