Motion

Motion om närvarorätt för förtroendevald enligt kommunallagen 4 kap 23 §