Interpellation/fråga

66. Fråga av Jonas Segersam (KD) om vindkraftsinvestering