Ärende

60. Redovisning av motioner som inte slutgiltigt behandlats av fullmäktige