Ärende

58. Förfrågan om undantag från kommunfullmäktiges beslut om fömedlingsprinciper