Interpellation/fråga

200. Interpellation om kostnadsläget avseende ensamkommande invandrarungdomar