Ärende

188. Motion av Mohammad Hassan (L) om att utreda en ny skola