Ärende

172. Nytt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uppsala kommun