Interpellation/fråga

83 Interpellation med anledning av aviserad nedläggning av Omtanken