Interpellation/fråga

98. Interpellation om hur länge en gata får vara avstängd