Interpellation/fråga

51. Interpellation om att majoriteten inte upphandlar vårdboenden och HBV-hem