Motion

114. Motion om jämställdhetsanalys av kommunens budget