Ärende

1110. Fördelning av administrativa avgifter på donationsstiftelser