Motion

111. Motion om att sänka politikerarvoden i Uppsala kommun