Interpellation/fråga

Fråga om kompensation för borttagen fritidspeng