Interpellation/fråga

Fråga om en starkt försvagad upphandlingsverksamhet