Ärende

IVE, Sverigedemokraterna

Dokument

Sammanfattning

Sverigedemokraternas förslag till inriktning, verksamhet och ekonomi för Uppsala kommun 2015–2018.