Motion

Motion om partnerskap med idéburna organisationer