Interpellation/fråga

Svar på interpellation om Uppsalahem och kvotlägenheter