Motion

Motion om att ej införa LOV och ramupphandling av äldreboende och boenden