Ärende

Ärende om ändring av reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna