Interpellation/fråga

Interpellation om kommersiellt civilflyg på Ärna