Protokoll

Protokoll, kommunfullmäktige 30 september 2013