Interpellation/fråga

Interpellation om nedläggning av SFI-undervisningen vid Kristallen