Motion

Motion om undertecknande av den europeiska jämställdhetsdeklarationen