Interpellation/fråga

Interpellation om informationshantering med anledning av alkylsyror i dricksvatten