Interpellation/fråga

Fråga om Sävja kulturcentrum