Interpellation/fråga

Interpellation om att det behövs en politisk samling för Sävja