Ärende

Ärende om förslag om allmänna försäljningsplatser