Interpellation/fråga

Interpellation om parkeringar i Östra Sala Backe