Interpellation/fråga

Interpellation om försörjningsplaneringen av förskole- och skollokaler