Interpellation/fråga

Interpellation om aviserade nya besparingar-i-gymnasiet