Interpellation/fråga

Interpellation om vad det blev av Sävja kulturcentrum