Motion

Motion om att stötta framväxten av sociala kooperativ