Interpellation/fråga

Interpellation om skolans arbete med näthat och mobbning