Interpellation/fråga

Interpellation om meddelandefrihet i offentligt finansierad verksamhet