Interpellation/fråga

Interpellation om rättvis tillgång till upplyst friskvård