Interpellation/fråga

Fråga om beslut om att handla med företag baserade i skatteparadis