Interpellation/fråga

Interpellation om hur vi utvecklar torghandeln på Vaksala torg