Interpellation/fråga

Fråga om glaskross som utsmyckningsmaterial