Motion

Motion om lika villkor för alla av skattefinansierad pedagogisk verksamhet