Motion

Motion om att förbättra bemötandet av äldre HBT-personer