Ärende

Ärende om justering av 2012 års budget samt delårsbokslut april 2012