Interpellation/fråga

Fråga om licensjakt på lodjur