Interpellation/fråga

Fråga om det är lämpligt att servera dioxinfisk till barn på förskolor