Ärende

Ärende om ansökan om förlängning av kommunal borgen avseende AB UTK-hallen