Interpellation/fråga

Interpellation om vad som görs åt hygienbristerna i förskolan