Interpellation/fråga

Interpellation om konkurrensutsättning av träffpunkter för psykiska funktionsnedsättningar