Interpellation/fråga

Interpellation om hur vi främjar mångfalde bland friskolorna